Książka dla Ciebie Położna z Auschwitz

O kobiecie, która walczy o życie innych. Za wszelką cenę

Historia wielkiej odwagi

Położna z Auschwitz” to publikacja Magdy Knedler (https://www.taniaksiazka.pl/polozna-z-auschwitz-magda-knedler-p-1328316.html), która skupia się na historii Stanisławy Leszczyńskiej, tytułowej położnej, która ratowała kobiety ciężarne i ich dzieci. Opowieść o Leszczyńskiej jest ubrana w prozę, trzyma się jednak bardzo mocno faktów, które zachowały się z opowieści świadków i współwięźniów. Obozowa Mama, bo tak nazywały ją kobiety z obozu, dbała o wszystkie, pomimo surowych i stanowczych sprzeciwów Niemców. Każde życie było dla niej tak samo cenne, a na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie porody, które przyjęła, przyniosły na świat żywe i zdrowe dzieci.

Autorka skupia się na całościowym obrazie Leszczyńskiej – od momentu jej przybycia do obozu w 1943 roku aż do wyzwolenia przez sowietów w 1945. Zgodnie z wykształceniem zostanie przydzielona do obozowego szpitala, gdzie będzie sprawowała funkcję położnej. Przez dwa lata przyjmie około 3 000 porodów. Sama Leszczyńska zawrze wszystkie swoje obserwacje i opisy przypadków w książce autobiograficznej :Raport położnej z Oświęcimia”, która zdecydowanie jest punktem wyjściowym autorki, która snuje fabułę w oparciu o zawarte w tej publikacji fakty.

Zachować człowieczeństwo

Bohaterka nie jest traktowana przez obozowiczki tak samo jak inni pracownicy w kitlach. Odpłacają się jej tym, co otrzymują, ciepłem, dobrym słowem i zaufaniem. To kobieta, która potrafi okazać empatię w przerażającym świecie, służyć nie tylko dobrą radą, ale też niegasnącą chęcią pomocy. Pomaga każdej rodzącej, umie je uspokoić, mimo ograniczonych racji leków zmniejszyć ich cierpienie. Jeśli wszystkie inne mechanizmy zawodziły zawsze pozostawała jej modlitwa, w siłę której wierzyła ponad wszystko, pokładając w niej powodzenie każdego porodu. Leszczyńska traktuje swoją pracę jako posłannictwo i stawia dobro pacjentów na pierwszym miejscu, nie bacząc na osobiste zagrożenie i konsekwencje.

Bohaterka wspiera również te kobiety, których dzieci zostały odebrane po porodzie i oddane do adopcji w Niemczech, bez ich zgody. W krótkich, ale przejmujących dialogach jest w stanie dać nie tylko ukojenie, ale też nadzieję. Tu ogromna zasługa autorki – prowadzone przez Leszczyńską rozmowy są nad wyraz emocjonalne, pełne mądrości i przejęcia. Sama Leszczyńska, mimo iż skromna i nie traktująca się za nic innego jak narzędzie w rękach Boga, wyrasta na bohaterkę, która ratuje kobiety w dość niekonwencjonalnych, często urągających sanitarnie warunkach. Zawsze jej się udaje. Dobrze przeczytać czasami książkę o tym, że mimo piekła dookoła są jeszcze aspekty życia, gdzie dobro zawsze zwycięża.

Coffee obraz autorstwa freepik - www.freepik.com